Cân Tiểu Ly Điện Tử i2000

350.000

  • Dễ dàng hoạt động 4 nút tùy chỉnh
  • Tính năng trừ bì thông minh.
  • Có thể đếm số lượng vật phẩm chính xác.

Lý tưởng cho việc cân, đo, đong đếm khi nấu ăn, làm bánh hoặc trang sức, đá quí với độ chính xác cao…

Xem các sản phẩm khác tại đây

Cân Tiểu Ly Điện Tử i2000

350.000