Cân Điện Tử Tính Giá QUA 810 30Kg

1.100.000

Model : QUA 810
Độ phân giải 1/30000
Kích thước 285x240mm
Đơn vị đo Kg
Trọng lượng tối đa 30kg
Trọng lượng tối thiểu 100g
Bước nhảy : 5g
Chức năng Cân/ Tính giá/ Cộng dồn/ Trừ bì/ Ghi nhớ

Xem thêm các sản phẩm khác TẠI ĐÂY.

Cân Điện Tử Tính Giá QUA 810 30Kg

1.100.000