Máy POS i5 TP8530 1 Màn Hình

12.499.000

Màn Hình Cảm Ứng 15 inch
Màn hình gương cảm ứng điện dung cực nhạy, điều khiển cảm ứng song song qua cổng USB và cổng RS232
Màn hình hiển thị 15″ độ phân giải 1024 x 768

Máy POS i5 TP8530 1 Màn Hình

12.499.000